1. REGULI DE BAZĂ

OTTOTACTICAL este denumirea comercială pentru AIRSOFT TACTICAL SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în sat Șorogari, Comuna Aroneanu, Nr. Cadastral 64075, Construcție C1, Demisol, Camera 1, Județ Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J22/1211/2020, având cod de înregistrare fiscală RO 43394987.

Site-ul pe care l-ați accesat este un site gratuit care furnizează informații și servicii ce fac obiectul prezenților termeni și condiții. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Pentru utilizarea acestui Site este necesară citirea și acceptarea acestor termeni și condiții in totalitate. Accesarea și/sau utilizarea site-ului de către dumneavoastra constituie ACCEPTAREA prezentelor condiții și vă obligă la respectarea acestora. Serviciile pe care acest Site le furnizează sunt rezervate persoanelor peste 18 ani sau minorilor de peste 14 ani, care au consimțământul părinților de a utiliza Site-ul.

AIRSOFT TACTICAL SRL își asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează fără notificare. Cea mai recentă versiune a acestui document va fi publicată în cadrul acestei pagini în cazul în care va suferi modificări. Societatea va avea dreptul să schimbe, suspende, înceteze sau restricționeze folosirea Site-ului în tot sau în parte, în orice moment, indiferent de motiv și fără nicio notificare, Societatea neputând fi ținută răspunzătoare pentru niciun prejudiciu adus persoanelor care utilizează acest Site.

Nu sunt permise utilizarea, modificarea, copierea sau orice alte operațiuni referitoare la Marca Înregistrată și la Site fără acordul scris, prealabil, al Societății.

2. TERMENI FOLOSIȚI

 • Utilizator – orice persoană care accesează magazinul online, cu scopul de a acumula informații sau de a face o comandă a unor produse;
 • Cumpărător – persoană fizică sau juridică ce emite o Comandă;
 • Vânzător – societatea comercială AIRSOFT TACTICAL SRL, având sediul social în sat Șorogari, Comuna Aroneanu, Nr. Cadastral 64075, Construcție C1, Demisol, Camera 1, Județ Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J22/1211/2020.
 • Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului;
 • Comandă– un document electronic, generat ca urmare a accesării magazinului online de către un utilizator care devine astfel cumpărător. Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și
 • Cumpărătoruleste de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora;
 • Contract– o Comandă confirmată de către Vânzător.

3. Documente contractuale

După ce generează o comandă pe site-ul www.ottotactical.ro, Cumpărătorul este de acord să fie contactat prin email și/sau telefonic pentru a-i fi confirmată comanda de către un reprezentant al firmei noastre. Produsele prezintă caracteristicile menționate pe site.

4. Confirmarea comenzii

Va fi trimis automat un email de confirmare a comenzii, în cel mai scurt timp posibil de la momentul plasării comenzii. În cazul în care produsul comandat nu se găsește în stoc, veți fi informat despre acest lucru.

5. Plată și facturare

Prețurile afișate pe site includ TVA, conform legislației în vigoare. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comanda ori atunci când se solicită o ofertă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate.

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul. Clientul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă mai înainte de plasarea comenzii, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de plasare a comenzii. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru produsele livrate. În acest sens, Clientul are obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile necesare emiterii facturii, conform legislației în vigoare.

6. Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

7. Retur și Garanții

Produsele vândute și livrate de www.ottotactical.ro (AIRSOFT TACTICAL SRL), beneficiază de returul produselor în 14 de zile de la primirea coletului, conform Ordonanței nr. 34/2014, privind regimul juridic al contractelor la distanță. În situația menționată mai sus, CLIENTUL are dreptul de a returna orice produs în termen de 14 zile calendaristice de la recepția acestuia și poate solicita returnarea sumei de bani.

În vederea returnării banilor, este posibil să vi se solicite furnizarea de date necesare în acest scop (cont IBAN, bancă, cod swift, titular cont, alte informații). În cazul în care nu furnizați datele solicitate, ne vom găsi în imposibilitatea de a vă returna banii. În cazul în care doriți să returnați un produs comandat de pe site, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă prin email la adresa contact@ottotactical.com sau telefonic la nr. 0744XXXXXX. Vă rugăm să ne comunicați datele dumneavoastră complete, adresa la care s-a făcut livrarea, numărul comenzii, produsele pe care doriți să le returnați și prețul acestora, precum și datele de cont în care doriți să vi se ramburseze suma plătită, dacă optați pentru modalitatea de rambursare a sumei plătite în cont. Cererea de retragere va fi primită numai dacă respectați termenul de 30 zile calendaristice de la data primirii produsului la adresa de livrare comunicată cu ocazia plasării comenzii.

8. Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe site-ul www.ottotactical.ro sunt proprietatea exclusivă a AIRSOFT TACTICAL SRL. Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc. a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către a AIRSOFT TACTICAL SRL. Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane datele contului de acces pe Site-ul www.ottotactical.ro și/sau la alte programe online comercializate prin intermediul site-ului.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

9. Securitatea datelor personale și a informațiilor

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de AIRSOFT TACTICAL SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în sat Șorogari, Comuna Aroneanu, Nr. Cadastral 64075, Construcție C1, Demisol, Camera 1, Județ Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J22/1211/2020, Email contact@ottotactical.com.

Datele dumneavoastră personale vor fi dezvăluite doar angajaților Societății, în scopul prelucrării. Prin acceptarea prezenților Termeni și condiții, Cumpărătorul declară că este de acord ca datele sale personale să fie incluse în baza noastră de date și își dă, în mod expres, acordul ca datele sale personale furnizate să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat de către AIRSOFT TACTICAL SRL și colaboratorii/afiliații săi, dar și să fie cedate/transferate afiliaților săi precum și altor entități din țară sau străinătate, în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora.

De asemenea, prin acceptarea acestor termeni și condiții vă dați acordul că, în eventualitatea unui câștig de orice natură, numele, imaginea dumneavoastră și natura premiului să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Societății. Totuși, pentru motive justificate, veți putea retrage oricând consimțământul privitor la folosirea imaginii dumneavoastră de către Societate. Retragerea consimțământului trebuie să fie făcută în scris, să fie expresă, explicită și să fie adusă la cunoștință Societății în timp util.

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de Societate și colaboratorii săi (companiile de livrare, procesatorii de plăți, serviciile de e-mail marketing, etc) numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor fi folosite în scopul de a transmite informații cu privire la produsele noastre, promoții, buletinele informative periodice, etc., precum și cu privire la produsele și serviciile partenerilor noștri.

Pentru îmbunătățirea performanțelor site-ului și în vederea oferirii unei experiențe cât mai bune, Site-ul folosește cookie-uri colectate de către colaboratorii noștri și stochează informații legate de IP-urile device-urilor prin care accesați site-ul.

Cookie-urile folosite de Site pot fi, fără a se limita din partea: Google Analytics, Google Adwords, Facebook Login, Pinterest, Twitter si alții.

Orice informație pe care o veți dezvălui pe Site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le faceți când utilizați acest Site. Prin urmare, Societatea nu va fi responsabilă pentru prejudiciile pe care le veți putea suferi dumneavoastră sau altă persoană ca rezultat al intercepției neautorizate în cadrul utilizării acestui Site.

10. Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

11. Conexiuni către alte site-uri

Site-ul poate conține anumite conexiuni către pagini de Internet ale unor terțe părți. Prin accesarea conexiunilor către alte site-uri vă asumați răspunderea de a respecta termenii și condițiile ce guvernează site-urile respective. Prin acceptarea acestor termeni și condiții acceptați implicit faptul că Societatea nu poate controla, în nicio măsură, conținutul terțelor site-uri.

Prin urmare, Societatea nu își asumă nicio responsabilitate față de vizitatori cu privire la informațiile de orice natură conținute pe respectivele site-uri. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este realizată pentru singurul motiv de a veni în ajutorul vizitatorilor Site-ului și nu implică sprijinirea de către Societate a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

 1. Newslettere

Cu ocazia creării unui cont pe site și/sau cu ocazia plasării unei comenzi, Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere. Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la nr. de telefon 0744XXXXXX sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

 1. Limitarea răspunderii

Prin acceptarea acestor termeni și condiții, înțelegeți și sunteți de acord că Societatea nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, incidentale, speciale, pe cale de consecință sau exemplare, care includ, fără limitare, pagube pentru pierderea de profituri, clientelă, utilizare, date sau alte pierderi imateriale (chiar dacă Societatea a fost informată cu privire la posibilitatea unor atare pagube), derivate din:

 • utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul;
 • costul procurării de servicii substitut rezultate din orice servicii obținute prin intermediul Site-ului sau de la acesta;
 • accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor sau a datelor dumneavoastră;
 • declarații sau conduită a oricărui terț în ceea ce privește Site-ul;
 • inexactități, greșeli sau erori de conținut;
 • leziuni personale sau daune aduse proprietății, indiferent de natura acestora, derivate din accesul și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului;
 • orice defecte de program, viruși, „cai troieni“sau entități similare, care pot fi transmise Site-ului sau prin acesta de către un terț; sau
 • orice altă chestiune privind Site-ul, indiferent că se bazează pe garanție, contract, prejudiciu sau orice altă teorie juridică.

 

 1. Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 1. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către AIRSOFT TACTICAL SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site ori în cazul înscrierii la un eveniment.

Promoțiile oferite de către AIRSOFT TACTICAL SRL care sunt anunțate pe site își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limita stocului, dacă pe site nu se specifică altfel.

Disponibilitatea unui produs în stoc, fie că face parte dintr-o promoție sau nu, este anunțată prin email după plasarea comenzii de către Client. Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

Autentificare

Ai uitat parola?

Creezi un cont?